• ५ फाल्गुण २०७५ आइतबार/ Sunday 2-17-2019
  • स्टुडियो टाईम : ०४:०६

कार्यक्रम तालिका

Program Name Presenter Time
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
सुरक्षित गन्तब्य हाम्रो भविश्य CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
Day Mind सञ्जय किराँती 12:05 pm - 1:00 pm
साथी खबर समाचार शाखा 2:00 pm - 2:15 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
जीवन कैरन केन्द्रप्रसाद भट्टराई 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
खुला मञ्च 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
Day Mind सञ्जय किराँती 12:05 pm - 1:00 pm
साथी खबर समाचार शाखा 2:00 pm - 2:15 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
सामुदायिक मेलमिलाप CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
Day Mind सञ्जय किराँती 12:05 pm - 1:00 pm
साथी खबर समाचार शाखा 2:00 pm - 2:15 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
साथी खबर समाचार शाखा 02:00 am - 02:15 am
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा वाल सुरक्षा CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
Day Mind सञ्जय किराँती 12:05 pm - 1:00 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
साथी खबर समाचार शाखा 02:00 am - 02:15 am
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
स्थानीय तह बिशेष CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
Day Mind सञ्जय किराँती 12:05 pm - 1:00 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
हेलो सांसद CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
साथी खबर समाचार शाखा 2:00 pm - 2:15 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
ट्यालेन्ट हन्ट जी आर धिताल 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm
महशुस अमित राई 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
साथी खबर समाचार शाखा 02:00 am - 02:15 am
धार्मिक सन्देश 05:00 am - 05:45 am
साझा खबर CIN 06:00 am - 06:30 am
दिगो शान्ति CIN 06:30 am - 07:00 am
साथी खबर समाचार शाखा 07:00 am - 07:15 am
आजको पत्रिका ज्ञानेन्द्र/जि आर 07:15 am - 08:00 am
Good Morning Sathi सम्झना राई 08:00 am - 08:45 am
साथी हेडलाइन्स समाचार शाखा 12:00 pm - 12:05 pm
साथी सेरोफेरो (स्थानीय समाचार) समाचार शाखा 5:00 pm - 5:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm - 8:00 pm
बिबिसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm - 9:15 pm